skip to Main Content

Etter valgene på årsmøtet 2023:

Styre:
Olav Kolstad, leder (valgt for ett år)
Johan Elsness (til 2024)
Trond Glomsrød, kasserer (til 2024)
Bjørn Roald Larsen (til 2025)
Berit Lindstrøm (til 2025)
Kari Stenbock (til 2024)

Varamedlemmer (valgt for ett år):
Svein Grenager
Reidun Ystrøm
Anne Lise Landsverk

Oppnevnt av Forsvarsdepartementet:
Magne Rannestad

Revisorer (valgt for ett år):
Per Christian Bjørneby
Jan Erling Wille

Valgkomité:
Toril Bjerkeli (leder, til 2024)
Andreas Ebeltoft (til 2025)
Rolf Odberg (til 2026)

Back To Top