skip to Main Content

Etter valgene på årsmøtet 2022:

Styre:
Olav Kolstad, leder (valgt for ett år)
Johan Elsness (til 2024)
Trond Glomsrød, kasserer (til 2024)
Bjørn Roald Larsen (til 2023)
Kari Stenbock (til 2024)
Danuta Tomczak (til 2023)

Varamedlemmer (valgt for ett år):
Svein Grenager
Reidun Ystrøm
Anne Lise Landsverk

Oppnevnt av Forsvarsdepartementet:
Magne Rannestad

Revisorer (valgt for ett år):
Pål Jensen
Per Christian Bjørneby

Valgkomité:
Liv Anne Fossbråten (leder, til 2023)
Toril Bjerkeli (til 2024)
Andreas Ebeltoft (til 2025)

Back To Top