skip to Main Content

Styre etter valgene på utsatt årsmøte 2020

Olav Kolstad, leder
Johan Elsness (til 2022)
Trond Glomsrød, kasserer (til 2022)
Bjørn Roald Larsen (til 2021)
Kari Stenbock (til 2022)
Danuta Tomczak (til 2021)

Varamedlemmer:
Svein Grenager
Reidun Ystrøm
Anne Lise Landsverk

Oppnevnt av Forsvarsdepartementet:
Magne Rannestad

Back To Top