skip to Main Content

Program for høsten 2020 (bare delvis gjennomført på grunn av koronapandemien)

Møtet 18. mars 2021 måtte avlyses på grunn av smittesituasjonen. Et sammendrag av Pål Helleruds presentasjon av skotøyindustrien i Halden ligger her: Haldens Skoindustri

Møtet 18. februar 2021 måtte avlyses på grunn av smittesituasjonen. Marianne Andreassens presentasjon av ‘Frodig fajanse og kjærlig keramikk’ ligger på Youtube: Fajanse og keramikk

Back To Top